• • • מזולזלת • • •

חזור

פיוט
לחן : שלמה בר
 
מזולזלת בנבכי ים
אני אורה
אם הורד זמן עדיים
אני ישר אני תמים
אני הוא חי אני קיים
לעולמי עד לעולמים.
 
אני אפקוד שאר צאני
צולעה והומיה
ויבואו לארמוני
ותשבון שם יפהפיה