• • • קוצים • • •

חזור

מלים : יהושע סובול
לחן : שלמה בר
 
קוצים עלו בדרכים
שטבעו שפתי אמי
ללשון שאין לה כתב
את עורי קרעו מעלי
עם שמי שרקמה בפרחים אימי
בחוט של זהב
 
איך אזעק ולמי אקרא
וממי אתבע עלבון
תקוות אימי התמימה
 
קוצים עלו מדרכים
שזרעו דמעות אימי
בגן שהיה לשממה.