• • • שדמתי • • •

חזור

מלים: יצחק שנהר
לחן : ידידיה אדמון
עיבוד : שלמה בר
 
שדמתי עם שחר זרעתיה בדמעה
תפילת היוגב נשמעה
 
שדמתי רוותה טללים שחרה
באור חמה לפני קוצר שחה קמה
 
בצעד קל, חרמש כלל יונף אל על
חרמש כלל יונף, יונף אל על,
יונף אל על.