• • • ארצי לגואל • • •

חזור

מלים : מאיר אריאל
לחן : שלמה בר
 
הוי חולמת הוי מיוחמת
הוי ארצי לגואל
הוי נרדמת הוי לבכי השואל
 
הם אונסים אותה כל בוקר
ערב וצהריים
משחקים עליה פוקר
פוקר המספריים
 
ובלילה משמיעים הם יללה
על צער גורלה
קוראים בקול גדול
עד הוא נשמע כצחוק
המהדהד רחוק
 
הוי יש עבד תחתיו עוד עבד
הוי עליו משרת
הוי שפחה יש
הוי על מה לשחת