• • • הדברות • • •

חזור

מחרוזת שירים בדואים ושדמתי
 
מלים : יצחק שנהר
לחן : ידידיה אדמון
 
שדמתי עם שחר זרעתיה בדמעה
תפילת היוגב נשמעה
 
שדמתי רוותה טללים שחרה
באור חמה לפני קוצר שחה קמה
 
בצעד קל, חרמש כלל יונף אל על
חרמש כלל יונף, יונף אל על
יונף אל על