top of page
"מוזיקאי ותיק שפרץ דרך מיוחדת במוזיקה הישראלית המחברת למקורות היהודיים. שלמה והרב יואל, החיבורים שיצרתם והאהבה שהפצתם למקורות היהודיים, לנופי הארץ, לאדמתה ושורשיה, מאירים לכולנו את הדרך ככוכבי השמים הזוהרים ברקיע. המשיכו בדרככם הייחודית. יישר כח"
מתוך דברי שר החינוך, הרב רפי פרץ, במעמד קבלת פרס שר החינוך ליוצרים בתרבות יהודית בתחום מפעל חיים ע"ש אורי אורבך לשנת 2019.
bottom of page