top of page

פסטיבל הפסנתר - "בזמן אחר" מופע חדש

חמישי 03.11.22, בשעה 20:00, מוזיאון תל-אביב - אולם קאמרי 3

פסטיבל ספרה - אורח - שי צברי

חמישי, 24.02.2022, בשעה 20:30. אילת - אולם עצי הארץ

פסטיבל הקונגרס הקיומי - שלמה בר והברירה הטבעית

חמישי, 08.09.22, בשעה 20:30, יער גילה חירבת ארזה ירושלים
bottom of page